Thơ con cóc

Thơ 11 năm trước, facebook mới nhắc lại.

Thật là… hồi đó làm thơ sao hay vậy ta? Giờ không làm nổi rồi, hehe

“Ngày mai…

Nắng có đỏ như là ngày chưa tắt

Hay chập chờn như là giấc ngủ mơ

Biết nói gì đây – Thói đời

Phải ta chăng – Được, còn, dở, mất

Có gì là quan trọng chốn phù du

Một kiếp người – thì đã sao – ai chẳng thế

Phải vậy không? Câu hỏi giữa đêm khuya

Phút bất chợt – Ta làm thơ dang dở

Phải thơ không – hay là ta đang mơ?

Mơ hay tỉnh – có gì là quan trọng

Biết ngày mai – ừ, sẽ có ngày mai ….”

19.01.2010″

Trồng một cái cây từ hạt

Trồng một cái cây từ hạt

Gieo một hạt, một hy vọng

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày

Một tuần qua và vẫn không thấy gì

Một tháng và như vậy là biết rồi đó.

Trồng một cái cây từ hạt

Lên được một hạt mầm

Mừng vui chưa kịp

Nào sâu, nào bọ, nào cả ốc sên con

Cùng chung vui hưởng thụ.

Trồng một cái cây từ hạt

Ta vẫn trồng cây từ hạt

Vẫn hy vọng sớm muộn gì hạt cũng thành cây.

(Nhảm, 22.02.2018)

Thơ từ 7 năm trước

Facebook nhắc kỉ niệm cũ.

7 năm trước, mình đã viết mấy dòng thế này đây:

Ngày mai… Nắng có đỏ như là ngày chưa tắt
Hay chập chờn như là giấc ngủ mơ
Biết nói gì đây – Thói đời
Phải ta chăng – Được, còn, dở, mất
Có gì là quan trọng chốn phù du
Một kiếp người – thì đã sao – ai chẳng thế
Phải vậy không? Câu hỏi giữa đêm khuya
Phút bất chợt – Ta làm thơ dang dở
Phải thơ không – hay là ta đang mơ?
Mơ hay tỉnh – có gì là quan trọng
Biết ngày mai – ừ, sẽ có ngày mai …

19.01.2010

Không thể tin được là mình từng viết được những dòng như vậy. Hahaha.