Thuyết tiến hóa – Khủng hoảng hay không?

The best way to study evolution, I think, is to study how Darwin himself had thought about his theory. The more I learn about Darwin’s thoughts, the more I am surprised of his doubts on his own theory. Please read on more about some of Darwin’s quotes below. Any honest person would have the same […]

via Darwin’s Confession / Thú nhận của Darwin — PhamVietHung’s Home

Advertisements

Ngày hôm qua của bạn

Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ nhạc Hoa và dành thời gian nghe nó nhiều.

Thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Ngày hôm qua là ngày hôm qua.

Trích lời dịch

“Mỗi lần gặp phải chuyện không vui
Hãy một mình đi ngắm biển rộng
Hãy nhớ tới những người bạn vẫn luôn đồng hành
Có bao nhiêu người đang phấn chấn trở lại
Nào chúng ta cùng cạn chén rượu này
Nam nhi chí hướng như biển rộng
Đã trải qua bao nhân tình thế thái, tình người ấm lạnh
Nụ cười này vẫn sáng trong ấm áp biết bao”