Những người sống quanh tôi (*)

Tại sao lại có dấu (*) vậy. Câu trả lời là tôi nhận ra rằng càng ngày mình càng gặp những người thú vị, có những người có dấu ấn trong cuộc đời của tôi, dù chỉ thoáng qua, có những người thì vẫn còn ở đây đến giờ này (gia đình chẳng hạn), và tôi thấy rằng tôi muốn viết về họ. Nhưng tựa bài này thì trùng với một bộ phim dài tập của Việt Nam mà tôi đã từng xem hồi bé, cho nên cũng đành đánh dấu, phân bua rằng nếu ai đó thấy quen quen thì cũng thứ lỗi bỏ quá cho.

Nhiều chuyện 1:

Bọn trẻ con: https://vitbeou.wordpress.com/2016/07/31/bon-tre-con/

Advertisements