Mùng 1 Tết – 16.02.2018

Hôm qua khi dọn đồ và dọn nhà trước Tết, nghĩ đến khối thứ để viết.

Và y như rằng, sẽ không viết được, và cũng chẳng nhớ gì để viết. =)

Năm nay chỉ có 1 cái cần khắc phục, đó là định làm gì, phải làm cho tới cùng.

Ví dụ như là định post cái bài này từ lúc bắt đầu viết, xong cái nửa chừng làm việc khác, xong thấy hơi nhảm tính không post, nhưng không thể để dở dang vậy.

Cho nên là nhảm thì nhảm, định viết và định post thì sẽ làm. Bù bài hay sau, khi thực sự có hứng và tập trung viết vậy. Ai bảo tội không tập trung, làm nửa chừng là làm việc khác, cho nên nó như vậy. Dở thì ráng chịu nha.

Vậy thôi, hết mùng 1. Đi ngủ. Năm mới như năm cũ, tập giữ nếp. =)