01/05/17

Làm thế nào bạn biết là mình đã chọn lựa/ra quyết định đúng?

  • Là ngay khi quyết định xong, bạn bỗng thấy nhẹ nhàng, như là nó phải thế, và không còn cảm giác băn khoăn gì nữa.
Advertisements